85-127 Bydgoszcz, ul. Chołoniewskiego 32/15  

PFRON dofinansowanie do samochodu dla opiekuna ON

PFRON dofinansowanie do samochodu dla opiekuna osoby niepełnosprawnej to bardzo istotna kwestia. Osób narażonych na bariery w transporcie jest znacznie więcej, niż się powszechnie sądzi. Z jednej strony, istnieje wyraźna potrzeba aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Społeczeństwo dąży do ich pełnego włączenia się w aktywność społeczną i zawodową. Z drugiej strony, nadal istnieją znaczne braki w dostępie do odpowiednio dostosowanego transportu publicznego. To prowadzi do wykluczenia osób z niepełnosprawnościami z życia społecznego i publicznego. Dlatego też powstają programy rządowe wspierające osoby niepełnosprawne a także osoby sprawujące nad nimi opiekę.

Fotel obrotowy do samochodu dla niepełnosprawnych dzieci

Program PFRON dofinansowanie do samochodu dla opiekuna ON "Mobilność osób z niepełnosprawnością"

Program S-A-M realizowany w ramach projektu ” Mobilność osób z niepełnosprawnością” jest dedykowany tym, którzy nie są w stanie samodzielnie przesiąść się ze swojego wózka inwalidzkiego do samochodu. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego jest dostępne dla dwóch odrębnych kategorii osób niepełnosprawnych. Pierwsza grupa obejmuje osoby niepełnosprawne, które są kierowcami, natomiast druga grupa dotyczy pasażerów niepełnosprawnych. Jest również dostępne dla dzieci niepełnosprawnych, które wymagają transportu na wózku inwalidzkim.

Winda samochodowa dla niepełnosprawnych fiorella

Bezpieczne i certyfikowane samochody i oprzyrządowanie dla ON

Szukasz przystosowanego samochodu, Potrzebujesz pomocy w doborze oprzyrządowania dla osoby niepełnosprawnej? Skontaktuj się z nami. Dostosujemy samochód uwzględniając rodzaj i stopień niepełnosprawności.
Jesteśmy wyłącznymi przedstawicielami firm Veigel i Guidosimplex w Polsce.

Dofinansowanie do nowego lub używanego samochodu dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

W ramach programu S-A-M możliwe jest zakupienie zarówno nowego, jak i używanego pojazdu. Samochód używany nie może być starszy niż 6 lat. Osoby uprawnione mogą dokonać zakupu w dowolnej firmie prowadzącej działalność na terenie całej Unii Europejskiej. W przypadku zakupu używanego samochodu, sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia co najmniej rocznej gwarancji.

Obniżona podłoga, składany podjazd i system dokowania wózka w VW Caddy

Ile wyniesie PFRON dofinansowanie do samochodu dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Wysokość  dofinansowania PFRON do samochodu dla opiekuna osoby niepełnosprawnej zależy przede wszystkim od ceny samochodu. Im wyższa cena pojazdu, tym mniejsza kwota dofinansowania.

Progi cenowe aut dostosowanych do potrzeb pasażerów niepełnosprawnych:

  • 85% dopłaty do bazowej kwoty 130.000,00 zł,
  • 50% dopłaty dla nadwyżki nad bazową kwotą, jeśli cena auta wynosi od 130.000,00 zł do 200.000,00 zł,
  • 30% dopłaty dla nadwyżki nad bazową kwotą, jeśli cena wynosi od 200.000,00 zł do 230.000,00 zł,
  • 0% dopłaty dla nadwyżki nad bazową kwotą powyżej 230.000,00 zł.
Adaptacja samochodów do przewózu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w rampy aluminiowe

Na jakie samochody można dostać z PFRON dofinansowanie do samochodu dla opiekuna niepełnosprawnego dorosłego a także dziecka?

W ramach założeń Programu S-A-M priorytetowo traktowana jest eliminacja barier transportowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową, które dotychczas były ograniczone do życia w obrębie swojego domu. Konieczność korzystania z usług transportowych o specjalistycznym charakterze często nie była możliwa do zrealizowania w wielu miejscach, zmuszając osoby niepełnosprawne do polegania na opiece osób trzecich podczas podróży. Program ma na celu dofinansowanie zakupu samochodu jedynie osobom niepełnosprawnym, których uszkodzenie narządu ruchu jest na tyle poważne, że uniemożliwia im samodzielne przesiadanie się z wózka inwalidzkiego na fotel samochodu. Dotacja musi pozwolić na zakup specjalistycznego samochodu wyposażonego w nowoczesne rozwiązania techniczne.

Zabudowa Mercedes Citan - rampa dla wózka inwalidzkiego