85-127 Bydgoszcz, ul. Chołoniewskiego 32/15  

Samodzielność Aktywność Mobilność 2023-2025

Mobilność osób z niepełnosprawnością – dofinansowanie do zakupu samochodu

Samodzielność Aktywność Mobilność  to program PFRON wspierający mobilność osób z niepełnosprawnością. W dniu 21 września 2022 roku rada nadzorcza PFRON zatwierdziła kolejny pakiet programu pod nazwą Mobilność osób z niepełnosprawnością.  Ma on przede wszystkim ułatwić transport osób z najcięższymi niepełno sprawnościami ruchowymi.

Winda samochodowa dla niepełnosprawnych do drzwi bocznych auta
Samodzielność Aktywność Mobilność - Volkswagen T5 z windą Fiorella do transportu osób na wózkach inwalidzkich. Samochody do przewozu osób niepełnosprawnych

Pomoc finansowa na zakup samochodu w ramach programu Samodzielność – Aktywność – Mobilność

Pierwsza tura naboru wniosków rozpoczyna się 1 marca 2023 roku, a na realizację programu ze środków budżetowych przeznaczonych zostało 250 milionów złotych. W ramach pakietu Mobilność osób z niepełnosprawnością PFRON udziela wsparcia finansowego przy zakupie nowego lub używanego samochodu.  Będzie musiał on być dostosowany do potrzeb pasażera lub kierowcy ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się na wózku inwalidzkim. Co ważne pojazd objęty dofinansowaniem musi umożliwiać zajęcie miejsca pasażera lub kierowcy bez konieczności przesiadania się na fotel z wózka inwalidzkiego.

Wysokość dofinansowania na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych z PFRON

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od ceny zakupu dostosowanego samochodu.

Mobilność osób z niepełnosprawnością – dofinansowanie PFRON do zakupu samochodu prowadzonego przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim

 • do kwoty 150.000,00 zł – 80% ceny samochodu,
 • nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł – 50%,
 • nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł – 30%
 • nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł – 0%;

Wysokość dofinansowania PFRON do zakupu samochodu dostosowanego do przeewozu osoby niepełnosprawnej jako pasażerem w ramach programu Samodzielność – Aktywność – Mobilność 2023

 • do kwoty 130.000,00 zł – 85% ceny samochodu,
 • nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł – 50%,
 • nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł – 30%,
 • nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł – 0%.

Kto może skorzystać z dofinansowania w ramach programu Samodzielność – Aktywność – Mobilność?

Beneficjentem programu może zostać osoba z niepełnosprawnością spełniająca poniższe warunki:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawność uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego;
 • oświadczy, że nie dokona zbycia pojazdu dofinansowanego ze środków Programu, przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania
 • konieczność stosowania wózka inwalidzkiego musi być poświadczona zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku do Programu
 • w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu pojazdu dostosowanego do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim, do wniosku dołącza się również cyfrowe odwzorowanie prawa jazdy kategorii B.

Jaki samochód dla osoby niepełnosprawnej może być dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu Mobilność osób z niepełnosprawnością 2023 - 2025?

Dofinansowanie na zakup samochodu  można uzyskać w przypadku:

 • kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim – auto musi umożliwić zajęcie miejsca kierowcy oraz możliwość samodzielnego prowadzenia pojazdu bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego na fotel kierowcy. Wprowadzone dostosowania muszą mieć charakter indywidualny, uwzględniający możliwości beneficjenta;
 • przewożonego pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim – auto musi umożliwić podróż osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego na fotel pasażera.

Ponadto dofinansowaniem mogą zostać objęte samochody, na które kupujący otrzyma 12 miesięczną gwarancję w przypadku samochodu używanego i 24 miesięcy w przypadku nabycia samochodu nowego.

Windy samochodowe dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dofinansowanie PFRON na zakup samochodu używanego w ramach programu Samodzielność – Aktywność – Mobilność.

Dofinansowanie do zakupu samochodu używanego dla osoby niepełnosprawnej możliwe jest po spełnieniu kilku dodatkowych warunków:

 • samochód nie może mieć więcej niż 6 lat – data pierwszej rejestracji pojazdu, którego zakup ma być dofinansowany nie może być wcześniejsza niż 72 miesiące przed datą podpisania umowy o dofinansowanie z PFRON;
 • dostosowany samochód osobowy będzie zakupiony od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, której przedmiotem jest handel hurtowy i detaliczny samochodami osobowymi, naprawa samochodów osobowych samochodowych (dział: 45 Polskiej Klasyfikacji Działalności), potwierdzony wpisem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON lub tożsamych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej;
 • dostosowany samochód osobowy, na dzień jego odbioru czyli na dzień wystawienia faktury o płatność końcową będzie dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Jak długo trzeba posiadać samochód, którego zakup został dofinansowany ze środków PFRON?

Umowa na dofinansowanie do zakupu samochodu przystosowanego dla osoby niepełnosprawnej zawierana jest na okres nie krótszy niż 60 miesięcy. Wcześniejsza sprzedaż samochodu będącego przedmiotem dofinansowania wiąże się z konicznością zwrotu środków przyznanych na zakup auta według zasad:

 • od 1 do 12 miesiąca włącznie od daty zakupu – zwrot 100% dofinansowania;
 • od 13 do 24 miesiąca włącznie od daty zakupu – zwrot 80% dofinansowania;
 • od 25 do 36 miesiąca włącznie od daty zakupu – zwrot 60% dofinansowania;
 • od 37 do 48 miesiąca włącznie od daty zakupu – zwrot 40% dofinansowania;
 • od 49 do 60 miesiąca włącznie od daty zakupu – zwrot 20% dofinansowania.

Dodatkowo co 12 miesięcy beneficjent programu Samodzielność – Aktywność – Mobilność zobowiązany jest do składania oświadczenia o użytkowaniu zakupionego ze środków PFRON samochodu zgodnie z celem programu. Ponadto w okresie 5 lat od daty podpisania umowy PFRON może przeprowadzić kontrolę, której celem będzie weryfikacja oświadczeń składanych przez beneficjenta programu.

Złóż zamówienie na zakup przystosowanego samochodu
z dofinansowaniem PFRON

Już przyjmujemy zamówienia na zakup samochodów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, będących przedmiotem programu PFRON Samodzielność – Aktywność – Mobilność.

* Informujemy, że spełniamy wymogi programowe na sprzedaż samochodów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Jesteśmy podmiotem gospodarczym, co potwierdza wpis do rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON 340028392

Zabudowa COMBI-VAN bez obniżania podłogi - adaptacje w ramach programu Samodzielność Aktywność Mobilność

Oferta na dostosowanie samochodów combi van bez obniżania podłogi: rampy teleskopowe i przygotowanie stanowiska dla osoby na wózku inwalidzkim. W dostosowaniu tym pamiętać należy, że jest ono przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, które jak siedzą na wózku nie przekraczają 116 cm.

1. Rampa teleskopowa
Rampa teleskopowa z możliwością ustawienia dowolnej długości w zakresach:

 • Długość 120/150/180,210,240 cm
 • Szerokość wewnętrzna rampy 16,2cm
 • Szerokość zewnętrzna rampy 21 cm
 • Wytrzymałość 270 kg

CENA : 5000 zł netto + VAT 23%

2. Stanowisko do przewozu osoby na wózku inwalidzkim.
Zestaw pasów mocujących wózek , prowadnice punktowe do wpięcia pasów, oraz trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, dopuszczenie jednostkowe samochodu do przewozu
osób niepełnosprawnych.

Koszt dostosowania samochodu niezarejestrowanego
12500 netto (+23%VAT)
Koszt dostosowania samochodu zarejestrowanego
8000 netto (+23%VAT)

Zabudowa pojazdów Combi-Van w ramach programu Samodzielność-Aktywność-Mobilność

Jak i gdzie można składać wnioski o dofinansowanie zakupu samochodu dla niepełnosprawnych w ramach programu SAM – Mobilność osób z niepełnosprawnością?

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez Internet lub w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Oddziału. W celu złożenia wniosku osoba wnioskująca musi dysponować podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Co należy załączyć i jakie dane podać do wniosku o dofinansowanie do zakupu samochodu dla osoby niepełnosprawnej?

 • wybór rodzaju dofinansowania (dla kierowcy lub pasażera);
 • przewidywaną cenę zakupu dostosowanego samochodu;
 • skan orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • oświadczenie o tym, że wnioskodawca, lub osoba niepełnosprawna, której opiekunem prawnym jest wnioskodawca, nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz że nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu;
 • w przypadku dofinansowania dla kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim potwierdzenia posiadania prawa jazdy kat. B
 • oświadczenia, że wnioskodawca nie dokona zbycia pojazdu przed upływem 60 miesięcy.

Godnym uwagi jest fakt, że program nie ma żadnych kryteriów wiekowych, dochodowych czy majątkowych. Tym samym wszystkie osoby spełniające opisane powyżej warunki od 1 marca 2023 roku mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu dostosowanego samochodu. Co ważne program Samodzielność – Aktywność – Mobilność dofinansowuje a nie refunduje zakup samochodu. Oznacza to, że pierwszym etapem jest podpisanie umowy z PFRON a dopiero później kupno samochodu. Nie odwrotnie!