85-127 Bydgoszcz, ul. Chołoniewskiego 32/15  

Oprzyrządowanie samochodu dla niepełnosprawnych

Oprzyrządowanie samochodu dla niepełnosprawnych może obejmować różne elementy, które ułatwiają poruszanie się i korzystanie z pojazdu. Przykładowe elementy to:

 • Uchwyt na kierownicę – koszt około 800 zł.
 • Ławeczka, która ułatwia przesiadanie – koszt od 2 000 zł.
 • Ręczne sterowanie gazem oraz hamulce – koszt od 4 000 zł do 12 000 zł.
 • Winda samochodowa do pionowego przemieszczania osób na wózkach inwalidzkich – koszt od 10.000 do 45 000 zł.
 • Fotele obrotowe od 8 000 do 30 000 zł.

W Polsce istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania do zakupu oprzyrządowania samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Dofinansowanie jest dostępne za pośrednictwem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Można również ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd.

Obniżona podłoga, składany podjazd i system dokowania wózka w VW Caddy

Co to jest oprzyrządowanie samochodu dla niepełnosprawnych?

Hyundai przystosowany w ręczny gaz i hamulec Veigel

Oprzyrządowanie samochodu dla niepełnosprawnych to zespół urządzeń a także rozwiązań, które umożliwiają osobom z niepełnosprawnością ruchową lub sensoryczną bezpieczne i komfortowe korzystanie z pojazdu. Oprzyrządowanie samochodu dla niepełnosprawnych dostosowuje się do potrzeb kierowcy lub pasażera, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

.

Jakie oprzyrządowanie do samochodu dla inwalidy jest dostępne na rynku?

 • Podnośniki i rampy – służą do ułatwienia wsiadania i wysiadania z pojazdu osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Windy i rampy mogą być montowane z tyłu, z boku lub z przodu samochodu, w zależności od modelu i konstrukcji pojazdu.
 • Uchwyty i pasy – służą do stabilizacji i zabezpieczenia osoby niepełnosprawnej i jej wózka inwalidzkiego w pojeździe. Stacje dokujące wózki mogą być przymocowane do podłogi, ściany, siedzenia lub dachu samochodu, w zależności od potrzeb i preferencji użytkownika.
 • Przełączniki i przyciski – służą do obsługi różnych funkcji pojazdu, takich jak światła, klimatyzacja, radio, szyby, lusterka, klakson, itp. Gałki wielofunkcyjne i pulpity mogą być umieszczone w zasięgu ręki lub stopy osoby niepełnosprawnej, w zależności od jej możliwości i wygody.
 • Sterowniki i manetki – służą do sterowania prędkością, kierunkiem i hamowaniem pojazdu. Dźwignie ręczny gaz-hamulec a także sterowniki i manetki mogą być zastąpieniem lub uzupełnieniem tradycyjnych pedałów i kierownicy, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności kierowcy. Sterowniki i manetki mogą być mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne, w zależności od technologii i budżetu użytkownika.
Przystosowanie Forda Transita w windę Fiorella oraz system dokowania dwóch wózków inwalidzkich

Czy dostępne jest dofinansowanie na oprzyrządowanie samochodu dla niepełnosprawnych?

Mechaniczny fotel pasażera dla osoby niepełnosprawnej

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i chcesz kupić lub dostosować samochód do swoich potrzeb, możesz skorzystać z programu dofinansowania do zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych S-A-M. Za realizację programu odpowiada Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Program ten oferuje wsparcie finansowe w wysokości od 50% do 85% ceny samochodu. Wysokość dofinansowania zależy od jego wartości i rodzaju dostosowania. Aby ubiegać się o dofinansowanie, musisz spełnić określone kryteria, takie jak posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, oświadczenia o konieczności używania wózka inwalidzkiego a także zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia. Musisz również złożyć wniosek w formie elektronicznej, za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Oprzyrządowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej - sprawdź jakie wymagania muszą spełniać kierowcy z orzeczeniem.

 • Aby być kierowcą pomimo niepełnosprawności, musisz spełnić następujące warunki:

  • Mieć dwie sprawne kończyny, z których jedna to ręka.
  • Uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.
  • Zgłosić się do urzędu miejskiego z wnioskiem, dokumentem tożsamości, zdjęciem i orzeczeniem lekarskim.
  • Ukończyć teoretyczny i praktyczny kurs jazdy adekwatny do danej kategorii.
  • Zdać egzamin na prawo jazdy w części teoretycznej i praktycznej.
  • Jeśli to konieczne, przystosować pojazd do swoich potrzeb.

  Niektóre choroby lub dolegliwości mogą być przeciwwskazaniem do posiadania prawa jazdy, np. padaczka, choroby serca, cukrzyca, zaburzenia wzroku, słuchu lub równowagi, uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, itp. O tym, czy możesz być kierowcą pomimo niepełnosprawności, zawsze decyduje lekarz.

Bezpieczne i certyfikowane oprzyrządowanie do samochodu dla inwalidy

Potrzebujesz pomocy w doborze oprzyrządowania dla osoby niepełnosprawnej? Skontaktuj się z nami. Dostosujemy samochód uwzględniając rodzaj i stopień niepełnosprawności. Jesteśmy wyłącznymi przedstawicielami firm Veigel i Guidosimplex w Polsce.

Zainstalowałeś oprzyrządowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej - pomyśl o wyrobieniu karty parkingowej

Przepisy o ruchu drogowym przyznają niektóre uprawnienia osobom niepełnosprawnym, które posiadają specjalną kartę parkingową. Jest ona dokumentem, który uprawnia do nieprzestrzegania niektórych znaków drogowych.  Należą do nich znaki zakazu ruchu lub postoju, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności. Karta parkingowa musi być umieszczona za przednią szybą samochodu w widocznym miejscu. Karta parkingowa może być wykorzystywana przez osobę niepełnosprawną, kierującą pojazdem a także przewożącą osobę o obniżonej sprawności ruchowej. Z karty dodatkowo mogą korzystać pracownicy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją a także edukacją osób niepełnosprawnych.

MRC Marach - adaptacje samochodów dla niepełnosprawnych