85-127 Bydgoszcz, ul. Chołoniewskiego 32/15  

Ile wynosi dofinansowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej?

Ile wynosi dofinansowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej? To pytanie zadaje sobie wiele osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dofinansowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj niepełnosprawności, cena i dostosowanie pojazdu, a także wkład własny osoby ubiegającej się o pomoc. W 2024 roku, maksymalna kwota dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wynosi 70000 zł dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, które chcą prowadzić samochód, lub 4400 zł dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, które potrzebują specjalnego oprzyrządowania. Ponadto, PFRON oferuje również dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy w wysokości 5280 zł dla osób z dysfunkcją narządu ruchu lub narządu słuchu.

PFRON - ile wynosi dofinansowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej w ramach programu S-A-M ?

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od ceny zakupu dostosowanego samochodu. Mobilność osób z niepełnosprawnością – dofinansowanie PFRON do zakupu samochodu prowadzonego przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim

 • do kwoty 150.000,00 zł – 80% ceny samochodu,
 • nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł – 50%,
 • nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł – 30%
 • nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł – 0%;
mercedes-v-klasa-przystosowany-prfon-sam

Dofinansowanie do samochodu przeznaczonego do przewozu osoby niepełnosprawnej w ramach PFRON Samodzielność Aktywność Mobilność

Wysokość dofinansowania PFRON do zakupu samochodu dostosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej jako pasażerem w ramach programu Samodzielność – Aktywność – Mobilność 2024
 • do kwoty 130.000,00 zł – 85% ceny samochodu,
 • nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł – 50%,
 • nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł – 30%,
 • nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł – 0%.
Przystosowanie Forda Transita w windę Fiorella oraz system dokowania dwóch wózków inwalidzkich

Ile wynosi dofinansowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej - Kiedy możesz skorzystać ze środków PFRON?

 1. Jesteś osobą, która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego (również nie możesz przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu, co dodatkowo potwierdza lekarz specjalista ortopedii, rehabilitacji lub neurologii na druku formularza dołączonego do wniosku).
 2. Posiadasz ważne: orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 3. Oświadczysz, że nie sprzedasz pojazdu dofinansowanego ze środków Programu, przez przynajmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania.
 4. Nie jesteś mieszkańcem placówki z całodobową opieką, domu pomocy społecznej, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym czy opiekuńczo-leczniczym, zakładzie karnym, poprawczym, areszcie czy schronisku dla nieletnich.

Ile wynosi dofinansowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej w ramach programu Aktywny Samorząd?

W ramach programu „Aktywny samorząd 2024”, dofinansowanie do samochodu dla osoby niepełnosprawnej wynosi 90% wartości samochodu, nie więcej niż 70000 zł dla osób z dysfunkcją narządu ruchu lub 4400 zł dla osób z dysfunkcją narządu słuchu. Wkład własny osoby niepełnosprawnej wynosi 10% wartości samochodu. Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy spełnić następujące warunki:

 • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu lub narządu słuchu
 • posiadać prawo jazdy lub być w trakcie jego uzyskiwania
 • nie posiadać innego samochodu na własność lub współwłasność
 • nie korzystać z innego dofinansowania do zakupu samochodu z PFRON lub innych źródeł
 • złożyć wniosek elektroniczny na stronie [Gov.pl] w terminie do 31 grudnia 2024 roku.
Hyundai przystosowany w ręczny gaz i hamulec Veigel

Bezpieczne i certyfikowane oprzyrządowanie do samochodu dla inwalidy

Potrzebujesz pomocy w doborze oprzyrządowania dla osoby niepełnosprawnej? Skontaktuj się z nami. Dostosujemy samochód uwzględniając rodzaj i stopień niepełnosprawności. Jesteśmy wyłącznymi przedstawicielami firm Veigel i Guidosimplex w Polsce.

Dlaczego powstał program dofinansowania do samochodu dla osób niepełnosprawnych?

Program dofinansowania do samochodu dla osób niepełnosprawnych powstał z inicjatywy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego celem jest poprawa mobilności, aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami, które mają trudności z poruszaniem się i dostępem do usług, edukacji i pracy. Program ma również na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym.